Е-деловодник с архивском књигом

Е-деловодник је софтвер за канцаларијски и архивски рад. Он омогућује вођење основне евиденције докумената/записа. Распоређивање докумената се врши према Уредби о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања. Категорије и поткатегорије су саставни део програма. 

 

 

Омогућен је експорт свих табела у xls (Ексел) и csv (текстуални) формат.

Документа се могу архивисати у електронској форми и касније, по потреби, претраживати.

Апликација Е-деловодник је у целосној сагласности с важећим законским прописима Републике Србије, укључујући и нови Закон о архивској грађи. Доступна је на ћирилици и латиници.

Погодака: 115103